Wat is Digital Readiness?

Onze definitie van digital readiness: Digital Readiness stelt mensen in staat om zich succesvol door de digitale werkomgeving te bewegen, zich prettig te voelen in een digitale omgeving en in staat te zijn om te presteren. Het is de bereidheid en het vermogen om te leren en te zoeken naar nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden, om flexibel aan te passen aan veranderende omgevingen en openheid om nieuwe dingen te proberen.

Kent u de Digital Readiness van uw mensen?

Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker.  Loopt u hiermee voorop? Moet u:

  • Het selectieproces herzien om degene die digitale vaardigheden bezitten te herkennen?
  • Het recruitmentproces herinrichten om de time-to-hire te verkorten en om de concurrenten weg te houden van het beste talent?
  • Begrijpen welke rol degenen die digitaal vaardig zijn kunnen spelen in het ontwikkelen van het senior management door middel van omgekeerd mentorschap?
  • Sollicitanten aantrekken die voorheen u misschien niet als werkgever hadden overwogen? 

Als u op dit moment over een van deze punten nadenkt en wilt zien hoe wij u kunnen helpen, neem dan contact op voor een verkennend gesprek.

De nieuwe strategische prioriteit: Digital

HR Headquarters - 24 Juli 2017, UK 

"Het bereiken van 'digital competence' wordt voor bijna elke organisatie een strategische prioriteit. Maar weinig bedrijven zijn echt toegerust om te floreren." zegt David Barrett, Chief Operating Officer, Aon's Assessment Solutions.

Lees het artikel waarin David de drie belangrijkste kwesties definieert die moeten worden aangepakt voordat digitale vaardigheden volledig kunnen worden ingebed in een organisatie.

Wist u dat? Digitale vaardigheid houdt geen verband met leeftijd.

Digitale vaardigheid is een voorkeur voor werken met behulp van technologie. En hoewel vaak wordt aangenomen dat jongeren meer geschikt zijn voor digitaal werken, is dat niet per se het geval. Ze zijn misschien beter bekend met technologie, de tools en de manieren van werken, maar dat betekent automatisch dat ze ze effectief gebruiken om te communiceren. Om de mensen te ontdekken die digitaal vaardig zijn, moet u deze zeer specifieke gedragingen, houdingen en vaardigheden meten.

Het grootste initiatief voor digitale vaardigheden en banen ter wereld

De Future Jobs Finder van Vodafone is een smartphone oplossing om jonge mensen te helpen digitale carrièremogelijkheden te vinden. Aan de hand van de psychometrische en capaciteitentests van Aon worden digitale beroepsprofielen gevonden die aansluiten bij de competenties en werkvoorkeuren van jongeren. Naast het aandragen van passende functieprofielen markeert de Future Jobs Finder ook vacatures bij Vodafone en andere bedrijven. De inzichten uit de Future Jobs Finder kunnen worden toegevoegd aan een CV waardoor kandidaten zich van anderen kunnen onderscheiden.

 

Hiring the Digitally Competent at Vodafone

Hear how Vodafone used Aon’s Digital Competency Framework (a former model) and a redesign of their hiring process to reduce time-to-hire and guarantee those with digital competence are recruited and developed. To update its senior managers, Vodafone Iberia created the role of the Digital Ninja; an employee with advanced digital competence who could reverse mentor those in the business wanting to keep abreast of real-world customer product usage.

Digital Readiness Model

Het Digital Readiness model, dat is ontwikkeld om te beschrijven hoe mensen in een digitale omgeving werken, meet de houding en vaardigheden die iemand nodig heeft om technologie te omarmen, met anderen samen te werken en effectief te werken in de digitale wereld. Het model bestaat uit 11 competenties, die gemeten worden aan de hand van twee aspecten: persoonlijkheid en capaciteiten.

Om degene die aannamebeslissing moet nemen te laten concentreren op de essentiële elementen van de digital readiness van een kandidaat, richt het model zich op de drie meest relevante competenties. Ze worden afzonderlijk weergegeven in een rapport dat direct wordt gegenereerd op basis van de score van de kandidaat. Het rapport geeft ook resultaten voor de acht aanvullende competenties, geeft een beknopt overzicht van de digital readiness van de kandidaat en helpt bij het sollicitatiegesprek.

 

 

Hoe mensen te herkennen die digitaal vaardig zijn

 

Om succesvol te zijn in de werkomgeving van vandaag, moeten werknemers een aantal nieuwe digitale competenties bezitten.

We bevinden ons in een snel veranderende wereld. Functies veranderen net zo snel als producten en diensten. Om succesvol te zijn in de digitale wereld moeten we mensen aannemen die over essentiële competenties beschikken om goed te kunnen presteren in banen die we al kennen en in functies die in de toekomst gecreëerd zullen worden. Digital Readiness hangt samen met het vermogen om te bewegen in deze voortdurend veranderende omgeving en met de bereidheid om bij te leren en om te scholen. Competenties als bereidheid om te leren, openheid voor verandering en aanpassing aan nieuwe situaties zijn daarom het meest relevant. Kandidaten die hoger score op deze competenties zijn mogelijk klaar voor de digitale wereld van vandaag. Echter, veranderingen gaan zo snel dat ze zich voortdurend moeten aanpassen, voorop moeten blijven lopen en goed moeten presteren op de lange termijn.

Ons Digital Readiness model is ontwikkeld om te helpen bepalen waar en hoe iemand in de digitale wereld past en om het vermogen tot aanpassen in nieuwe omgevingen te meten. Het draagt bij aan het begrijpen welk essentieel gedrag er op wijst of iemand goed zal presteren in de digitale wereld. Gebaseerd op de laatste onderzoekresultaten, onze eigen studies en de mening van deskundigen uit verschillende gebieden, richt ons model zich op drie kerncompetenties: leerbaarheid, agility en nieuwsgierigheid. Deze worden aangevuld met 8 extra competenties gericht op gedrag en vaardigheden die in deze tijd nodig zijn op de werkvloer. 
U kunt deze competenties nu meten met een combinatie van onze persoonlijkheidsvragenlijst en een cognitieve capaciteitentest die selectieve aandacht en uitvoering meet.

Verder lezen: referenties

Deloittte Insights (2018). Global Human Capital Trends. The rise of the social enterprise. Retrieved from www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/human-capital-trends.html

OECD (2017). Future of work and skills. Retrieved from www.oecd.org/employment/future-of-work/

OECD (2016). Skills for a Digital World. Policy Brief on The Future of Work. Retrieved from community.oecd.org/docs/DOC-131563

Royal Bank of Canada (2018). Humans Wanted. How Canadian youth can thrive in the age of disruption. Retrieved from www.rbc.com/dms/enterprise/futurelaunch/humans-wanted-how-canadian-youth-can-thrive-in-the-age-of-disruption.html

Ferrari, A. (2013). DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe. Retrieved from ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-framework-developing-and-understanding-digital-competence-europe

McKinsey Global Institute (2017). The digital future of work: what skills will be needed? Retrieved from www.mckinsey.com/global-themes/future-of-organizations-and-work/the-digital-future-of-work-what-skills-will-be-needed

Vozza, S. (2018). These 4 Skills Are Essential To Succeeding In The Gig Economy. Retrieved from www.fastcompany.com/40530695/these-4-skills-are-essential-to-succeeding-in-the-gig-economy

Janssen, J., Stoyanov, S., Ferrari, A., Punie, Y., Pannekeet, K., & Sloep, P. (2013). Experts' views on digital competence: Commonalities and differences. Computers & Education, 68, 473-481.

Li, Y. & Ranieri; M. (2010). Are ‘digital natives’ really digitally competent?—A study on Chinese teenagers. British Journal of Educational Technology, Vol 41, No 6.

Lindzon, J. (2017). How AI Is Changing The Way Companies Are Organized. Retrieved from
www.fastcompany.com/3068492/how-ai-is-changing-the-way-companies-are-organized

George, B. (2017). VUCA 2.0: A Strategy For Steady Leadership In An Unsteady World. Retrieved from: www.forbes.com/sites/hbsworkingknowledge/2017/02/17/vuca-2-0-a-strategy-for-steady-leadership-in-an-unsteady-world/

IESE Business School (2013). How to be a digital leader. Retrieved from www.forbes.com/sites/iese/2013/08/23/how-to-be-a-digital-leader/

AAST (2017). Become the best version of yourself, nootropics can enhance human brain function. Retrieved from www.nootropics.com

Bersin, J. (2016). Everything Is Becoming Digital: Talent, Business, And HR Predictions For 2017. Retrieved from www.forbes.com/sites/joshbersin/2016/12/11/how-everything-is-becoming-digital-and-why-businesses-must-adapt-now/2/

YouGov (2018). Vodafone study: The State of iGen. Retrieved from yougov.co.uk/find-solutions/omnibus/international/vodafone-study-igen/

 

Assessment Product Finder

Search amongst over 40 different online psychometric assessments for the right test or questionnaire to suit your needs.
Search by
Topic
Instrument