Online privacyverklaring van Aon's Assessment Solutions

Gegevensbeheerder
Aon Assessment GmbH (naar verwezen als Aon’s Assessment Solutions)
Adres: Grosser Burstah 18-32, D-20457 Hamburg
Telefoon: +49-40-3250 389-900
E-mail: gdpr@cut-e.com

Functionaris voor gegevensbescherming
Dr. Thomas Balzer
Adres: Grosser Burstah 18-32, D-20457 Hamburg
Telefoon: +49-40-3250 389-900
E-mail: gdpr@cut-e.com


Overzicht en toepassingsgebied

Het doel van deze online privacyverklaring (“verklaring”) is om u te voorzien van belangrijke informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, vooral dan belangrijke informatie overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 (“AVG”). Aon’s Assessment Solutions (“wij”, “onze” of “ons”) streeft ernaar de vertrouwelijkheid, nauwkeurigheid en integriteit van alle persoonsgegevens te beschermen met zijn hoog technische en organisatorische standaarden. 

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring te allen tijde te updaten en/of te wijzigen.


INFORMATIE VOOR WEBGEBRUIKERS 

1.    Onze verwerking

Hieronder vindt u de verschillende manieren waaruit u kunt kiezen om onze website te gebruiken en dus ook de manieren waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, waaronder de rechtsgrond voor de verwerking onder de AVG. 

1.1 Gebruik van de website
Categorieën van persoonsgegevens:
technische gebruikersgegevens.
Doeleinde van de verwerking: (i) technische voorziening van onze site, (ii) de verstrekking van informatie over onze services en producten en om uw interesses te begrijpen.
Rechtsgrond voor onze verwerking: (i) artikel 6(1)(f) – ons legitiem belang is de succesvolle verstrekking van onze website, (ii) artikel 6(1)(f) – ons legitiem belang bestaat erin u te voorzien van informatie over de producten en services die wij aanbieden en uw interesses die hiermee verband houden, te begrijpen.

1.2 Contact
Categorieën van persoonsgegevens:
technische gebruikersgegevens, contactgegevens
Doeleinde van de verwerking: (i) om contact met u op te nemen, wanneer u dat verzocht hebt (bijvoorbeeld via “Contact met ons opnemen”, “Een demo aanvragen” en “Academisch onderzoeksportaal”), (ii) om u in staat te stellen materialen die relevant zijn voor interesses te downloaden.
Rechtsgrond voor onze verwerking: (i) artikel 6(1)(f) – ons legitiem belang bestaat erin contact met u op te nemen en/of u te voorzien van de relevante materialen die u verzocht hebt, (ii) artikel 6(1)(f) – ons legitiem belang bestaat erin u te voorzien van belangrijke of interessante informatie betreffende onze services.

1.3 Interactieve gaming
Categorieën van persoonsgegevens:
technische gebruikersgegevens, identificatiegegevens (niet vereist).
Doeleinde van de verwerking: om u interactieve gaming te kunnen verstrekken.
Rechtsgrond voor onze verwerking: artikel 6(1)(f) – ons legitiem belang bestaat erin u te voorzien van interactieve gaming om uw gebruikservaring te verbeteren. 
            
1.4 Loopbanen
Categorieën van persoonsgegevens:
technische gebruikersgegevens, persoonlijke gegevens, arbeidsverleden.
Doeleinde van de verwerking: om uw sollicitatie te vergemakkelijken.
Rechtsgrond voor onze verwerking: artikel 6(1)(b) – uw persoonsgegevens zijn nodig voor een eventuele toekomstige tewerkstelling bij ons (als u uw persoonsgegevens niet verstrekt, betekent dit dat u niet voor een baan zult kunnen solliciteren).


1.5 scienceBlog
Categorieën van persoonsgegevens:
technische gebruikersgegevens, contactgegevens
Doeleinde van de verwerking: om ons scienceBlog te kunnen verstrekken en uw interactie ermee.
Rechtsgrond voor onze verwerking: artikel 6(1)(f): ons legitiem belang bestaat erin u te voorzien van informatie over ons scienceBlog en u in staat te stellen commentaar te delen.


1.6 Nieuwsbrief
Categorieën van persoonsgegevens:
technische gebruikersgegevens, contactgegevens
Doeleinde van de verwerking: om onze nieuwsbrief/promotiemateriaal aan u te sturen.
Rechtsgrond voor onze verwerking: artikel 6(1)(a) - U kunt te allen tijde uw toestemming voor de ontvangst van onze nieuwsbrief/promotiemateriaal intrekken. 


2.    Ontvangers van uw persoonsgegevens

Wij zullen enkel uw persoonsgegevens delen wanneer dat noodzakelijk is voor het doeleinde van de verwerking.

Aon/cut-e: Aon zal de primaire ontvanger zijn van uw persoonsgegevens. Met Aon wordt er ook de dochterondernemingen en filialen van Aon bedoeld, waaronder de cut-e Group die behoort tot Aon's Assessment Solutions.

Niet-gelieerde derde partijen: Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met niet-gelieerde derde partijen die administratieve, marketing-, professionele of technologische ondersteuning leveren voor deze website. Wij delen uw persoonsgegevens ook met derde partijen die ons helpen met onze vacaturebanken of met derde partijen waarmee we overeenkomsten hebben, namelijk het REXX-systeem.

Autoriteitsinstanties: Het kan zijn dat de wethandhavingsinstanties of gerechtelijke instanties van Aon’s Assessment Solutions vereisen persoonsgegevens te onthullen. Wij behouden ons het recht voor om contact op te nemen met de relevante autoriteiten, wanneer er zich illegale activiteiten of activiteiten die ons beleid schenden, voordoen op onze website.

3.    Overdracht naar derde landen en/of internationale organisaties

Zelfs als u zich in de Europese Unie bevindt, kan het zijn dat de persoonsgegevens die verzameld werden tijdens uw gebruik van de website verwerkt worden in een land waar het beschermingsniveau van de wetten inzake gegevensbescherming niet passend verklaard is door de Europese Unie. Wanneer we persoonsgegevens op die manier overdragen, zullen we verzekeren dat er overeenkomsten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens gesloten worden, zodat uw persoonsgegevens beschermd zijn naargelang een aanvaardbare EU-standaard onder de contractuele standaardbepalingen van de EU voor de overdracht van gegevens die u en uw persoonsgegevens op een toereikende manier bescherming bieden. Indien u meer informatie wenst over hoe we in deze omstandigheden uw persoonsgegevens beschermen, neem a.u.b. contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens die hierboven gegeven zijn.

4.    Bewaring van uw persoonsgegevens 

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts voor de periode die redelijk is voor onze verwerkingsdoeleinden en/of voor een periode die ons opgelegd wordt door de wet. Wij verwerken uw gegevens niet langer dan nodig is. 

Indien u meer informatie wenst over deze bewaartermijnen, neem a.u.b. contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.


5.    Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op uw toestel wanneer u onze website bezoekt. Elke keer dat u de website bezoekt worden er cookies naar ons teruggestuurd. Door de informatie in de cookies te gebruiken, kunnen we u bijvoorbeeld herkennen of u helpen te navigeren. Cookies kunnen niet gebruikt worden om programma's te lanceren of om virussen over te dragen op een computer. Het lezen van cookies is enkel mogelijk via de webserver waarvan ze afkomstig zijn. 
U kunt onze website ook bekijken zonder cookies. Om uw internetbrowser te verhinderen cookies te gebruiken kunt u het gebruik van cookies uitschakelen in de instellingen van uw internetbrowser. Over het algemeen kunt u in de hulpfunctie van uw internetbrowser vinden hoe u cookies in uw browser kunt uitschakelen en/of verwijderen. Houd er a.u.b. rekening mee dat de uitschakeling/verwijdering van cookies ervoor kan zorgen dat sommige functies op onze site niet meer zoals verwacht functioneren. 
De cookies die we gebruiken voor bepaalde functies omvatten:
(1)    cookies die bepaalde gebruikersvoorkeuren (bijv. zoek- of taalinstellingen) opslaan;
(2)    cookies die gegevens opslaan voor een probleemloze afspeling van video- of audiocontent; 
(3)    cookies die tijdelijk bepaalde ingevoerde gegevens van gebruikers opslaan; 
(4)    cookies die gebruikt worden om onze gebruikers te identificeren of te verifiëren.

We slaan de cookiegegevens op tot het einde van de termijn van een bepaald cookie of totdat de cookies door u verwijderd worden. 
Deze verwerkingsactiviteiten zijn gebaseerd op artikel 6(1)(f) van de AVG. Ons belang is de continue optimalisatie en bruikbaarheid van onze website.

6.    My Fonts

My Fonts is een cookie van Monotype Image Holdings Inc. dat ons helpt lettertypen op onze website te implementeren. U kunt uitgebreide informatie vinden over hoe deze cookies uw persoonsgegevens verwerken (over het algemeen enkel uw IP-adres en het tijdstip van uw bezoek) via de volgende link: www.monotype.com/legal/privacy-policy/web-font-tracking-privacy-policy/ 
Deze verwerkingsactiviteiten zijn gebaseerd op artikel 6(1)(f) van de AVG. Ons belang is de continue optimalisatie en bruikbaarheid van onze website.

7.    Cookies van Google & Google Analytics

Deze website maakt gebruik van cookies van Google & Google Analytics. Dit zijn cookies die beheerd worden door Google Inc. (“Google”) om het internet- en websitegebruik te analyseren en vaak ook voor advertenties. Persoonsgegevens die in deze context verwerkt worden zijn uw IP-adres (dat uw locatiegegevens zal bevatten) en andere informatie die geproduceerd is door uw activiteiten op het internet gelieerd aan dat IP-adres. 

Deze gegevens zijn volledig gepseudonimiseerd. Het IP-adres dat door uw browser wordt gestuurd als onderdeel van Google Analytics wordt niet gecombineerd met andere gegevens waarover Google beschikt. In sommige gevallen gebeurt de inkorting van uw IP-adres zo snel dat Google geen persoonsgegevens opslaat voor deze doeleinden. Dit betekent dat in die omstandigheden de informatie die verzameld is door Google volledig anoniem is. Sommige verwerkingen door Google zullen zich enkel voordoen in de Europese Unie. Voor sommige cookies zal de verwerking gebeuren op servers in de Verenigde Staten. Als dit gebeurt, is er garantie dat uw persoonsgegevens beschermd worden, omdat Google Inc. gecertificeerd is door het privacyschild, wat betekent dat uw persoonsgegevens verwerkt worden naargelang een standaard die aanvaardbaar is voor de EU.

Hieronder vindt u informatie over de types cookies van Google die deze website gebruikt. U bent in staat de manier waarop Google uw informatie en/of de manier waarop de cookies van Google u traceren op de site te beheren. Alle voorkeuren voor de cookies van Google kunnen beheerd worden via de volgende link: policies.google.com/technologies/managing;

De cookies die in deze context op deze website gebruikt worden, zijn:

a)    Google Analytics: Google Analytics is een webanalyseservice die door Google wordt geleverd. Google gebruikt deze informatie namens de websitebeheerder om de manier waarop u de website gebruikt te evalueren, om rapporten samen te stellen over activiteiten op de website en om de websitebeheerder te voorzien van andere services die betrekking hebben op het gebruik van de website en het internet.
b)    Doubleclick: Doubleclick is een advertentiebeheer- en biedingenservice die advertenties stroomlijnt. Voor gebruikers betekent dit dat cookies Google in staat stellen om advertenties aan te bieden op basis van vorige bezoeken aan onze of andere websites op het internet, gebaseerd op uw activiteiten.
c)    GA Audiences: GA Audiences is een cookie van Google dat geactiveerd wordt op basis van uw interactie met de website, over het algemeen wanneer u de website regelmatig bezoekt. 

Door onze webpagina's te gebruiken gaat u akkoord met de verwerking van de gegevens die over u verzameld zijn door Google op de hierboven beschreven manier. U kunt de opslag van dergelijke cookies verhinderen door te verzekeren dat uw instellingen zo ingesteld zijn in uw internetbrowser, inclusief door gebruik van de hierboven voorziene link. Houd er a.u.b. rekening mee dat uw gebruik van onze website beïnvloed kan worden wanneer u traceercookies blokkeert of verbiedt. Indien u meer informatie wenst over het privacybeleid van Google, kunt u die informatie hier vinden: policies.google.com/privacy;

Deze verwerkingsactiviteiten zijn gebaseerd op artikel 6(1)(f) van de AVG. Ons belang is de continue optimalisatie en bruikbaarheid van onze website.

8.    Externe links en plug-ins

Op deze pagina kan het zijn dat er externe links en/of plug-ins, over het algemeen voor sociale media, worden aangeboden. Wanneer u erop klikt, zullen uw persoonsgegevens gedeeld worden met de relevante externe site. Zodra u deze website verlaat, is de verwerking van uw persoonsgegevens niet langer onderhevig aan onze regels en deze verklaring. Wanneer u op een plug-in van sociale media klikt (aangegeven door het relevante symbool), worden er persoonsgegevens verzameld door die entiteit. Normaal gezien gaat het over uw IP-adres en misschien ook over informatie over de verwijzende website en wanneer u automatisch op uw toestel aangemeld blijft op de site van de sociale media, zullen er gegevens over uw profiel verzameld worden. Klikken op externe links en plug-ins gebeurt volledig op vrijwillige basis en als u niet wenst dat uw persoonsgegevens op deze manier verwerkt worden, kunt u ervoor kiezen niet te klikken op deze links. 

9.    Nieuwsbrief

Wanneer u zich registreert voor onze nieuwsbrief en ermee akkoord gaat overeenkomstig artikel 6(1)(a) van de AVG, zullen we uw e-mailadres gebruiken om u op regelmatige basis onze nieuwsbrief en soortgelijke promotiematerialen te sturen. Ons voorzien van een e-mailadres is voldoende om onze nieuwsbrief te ontvangen.
U kunt zich te allen tijde uitschrijven voor de ontvangst van onze nieuwsbrief door op de link te klikken die hiervoor voorzien is in elke nieuwsbrief. U kunt als alternatief ook een uitschrijvingsverzoek sturen naar marketing@cut-e.com.

 

INFORMATIE VOOR HET ALGEMEEN PUBLIEK, KLANTEN EN LEVERANCIERS


1. Doeleinde en legitieme basis 
Hieronder vindt u informatie over onze verwerking van persoonsgegevens van leveranciers, klanten en het algemeen publiek. Deze informatie is bedoeld voor de klanten, leveranciers en het algemeen publiek die natuurlijke personen en/of werknemers van de klanten of leveranciers zijn.


1.1 Contact & klantendienst
Categorieën van persoonsgegevens:
contactgegevens, HR-gegevens.
Doeleinde van de verwerking: om contact aan te gaan, de communicatie in stand te houden en assistentie te verlenen. 
Rechtsgrond voor onze verwerking: daar waar er een contract is tussen uw entiteit en de onze: artikel 6(1)(b) (de verstrekking van persoonsgegevens is niet vereist door de wet of onder een contract, maar zonder de persoonsgegevens kan het doeleinde niet bereikt worden). Daar waar er een contract is tussen uw entiteit en de onze: artikel 6(1)(f) – ons legitiem doeleinde bestaat erin contact aan te gaan met u en deze communicatie in stand te houden.

1.2    Marketing
Categorieën van persoonsgegevens:
contactgegevens, HR-gegevens.
Doeleinde van de verwerking: om u marketingmaterialen, technische informatie en/of legale updates te sturen.
Rechtsgrond voor onze verwerking: daar waar uw toestemming expliciet verzocht is: artikel 6(1)(a) (u kunt uw toestemming te allen tijde en met toekomstige ingang intrekken). Andere: artikel 6(1)(f) – ons legitiem belang bestaat erin u te voorzien van informatie die relevant is voor onze services op het gebied van marketing.

 

2. Ontvangers van uw persoonsgegevens

Wij zullen enkel uw persoonsgegevens delen wanneer dat noodzakelijk is voor het doeleinde van de verwerking.

Aon/cut-e: Aon zal de primaire ontvanger zijn van uw persoonsgegevens. Met Aon wordt er ook de dochterondernemingen en filialen van Aon bedoeld, waaronder de cut-e Group die behoort tot Aon's Assessment Solutions.

Niet-gelieerde derde partijen: Het kan zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met niet-gelieerde derde partijen die administratieve, marketing-, professionele of technologische ondersteuningsfuncties uitvoeren voor ons.

Autoriteitsinstanties: Het kan zijn dat de wethandhavingsinstanties of gerechtelijke instanties van Aon’s Assessment Solutions vereisen persoonsgegevens te onthullen. 

 

2.    Overdracht naar derde landen en/of internationale organisaties

Zelfs als u zich in de Europese Unie bevindt, kan het zijn dat de verzamelde persoonsgegevens verwerkt worden in een land waar de wetten inzake gegevensbescherming niet adequaat genoeg verklaard zijn door de Europese Commissie. Wanneer we persoonsgegevens op die manier overdragen, zullen we verzekeren dat er overeenkomsten inzake de verwerking van uw persoonsgegevens gesloten worden, zodat uw persoonsgegevens beschermd zijn naargelang een aanvaardbare EU-standaard onder de contractuele standaardbepalingen van de EU voor de overdracht van gegevens die u en uw persoonsgegevens op een toereikende manier bescherming bieden. Indien u meer informatie wenst over hoe we in deze omstandigheden uw persoonsgegevens beschermen, neem a.u.b. contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens die hierboven gegeven zijn.

 

3.    Bewaring van uw persoonsgegevens 

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts voor de periode die redelijk is voor onze verwerkingsdoeleinden en/of voor een periode die ons opgelegd wordt door de wet. Wij verwerken uw gegevens niet langer dan nodig is. 

Indien u meer informatie wenst over onze bewaartermijnen, neem a.u.b. contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via de contactgegevens die hierboven gegeven zijn.

 

UW RECHTEN INZAKE PERSOONSGEGEVENS

1.    Uw rechten inzake uw persoonsgegevens

We zullen altijd uw verzoeken proberen in te willigen wanneer u uw rechten inzake uw persoonsgegevens uitoefent. Hieronder vindt u meer informatie over deze rechten. 

Wanneer u een verzoek indient voor uw persoonsgegevens, specificeer a.u.b. in welke vorm u de informatie wenst te ontvangen. Indien u dit niet specificeert, zullen wij op uw verzoek antwoorden in dezelfde vorm als waarin u uw verzoek gemaakt hebt. Wij zullen contact met u opnemen en proberen uw verzoek in te willigen binnen één maand. Voor kennelijk ongegronde of buitensporige verzoeken hebben wij het recht om een redelijke vergoeding te vragen of om het verzoek te weigeren.

Neem a.u.b. contact op met gdpr@cut-e.com indien u wenst uw rechten uit te oefenen of meer informatie te krijgen.

1.1 Toegang (artikel 15, AVG): U hebt het recht bevestiging te verzoeken over het feit of wij al dan niet uw persoonsgegevens verwerken. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u het recht om toegang tot uw persoonsgegevens te verzoeken.

1.2 Correctie (artikel 16, AVG): U hebt het recht te verzoeken door ons verwerkte onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens te corrigeren of te vervolledigen. Uw recht om dit te doen kan uitgeoefend worden door een aanvullende verklaring te verstrekken. Wanneer wij uw persoonsgegevens onthuld hebben aan andere ontvangers, zullen we, indien dat mogelijk is, hen op de hoogte stellen over een dergelijke correctie en informatie verstrekken aan deze ontvangers indien u dat verzocht hebt.

1.3 Verwijdering (artikel 17, AVG): U hebt het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, wanneer er geen legale uitzondering bestaat voor de bewaring ervan. Houd er a.u.b. rekening mee dat wij onderhevig zijn aan verscheidene wettelijke vereisten inzake de bewaring. Wanneer wij uw persoonsgegevens onthuld hebben aan andere ontvangers, zullen we, indien dat mogelijk is, hen op de hoogte stellen over een dergelijke correctie en informatie verstrekken aan deze ontvangers indien u dat verzocht hebt.

1.4 Beperking van de verwerking (artikel 18, AVG): In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken. Wanneer wij uw persoonsgegevens onthuld hebben aan andere ontvangers zullen we, indien dat mogelijk is, hen op de hoogte stellen over een dergelijke correctie en informatie verstrekken aan deze ontvangers indien u dat verzocht hebt.

1.5 Gegevensportabiliteit (artikel 20, AVG): Het kan zijn dat u het recht hebt om een kopie van uw persoonsgegevens te verzoeken in een normaal gebruikt formaat dat door een machine gelezen kan worden. Dit recht omvat het recht om ons te verzoeken de persoonsgegevens over te dragen aan een andere beheerder van uw keuze. U beschikt enkel over dit recht indien de persoonsgegevens door u verstrekt zijn en verwerkt worden op basis van uw toestemming of bij de uitvoering van een overeenkomst of wanneer de verwerking uitgevoerd wordt door geautomatiseerde middelen.

 

2.    Rechten van de betrokkenen: Bezwaar

Bezwaar op onze verwerking van uw gegevens (artikel 21, AVG)
Wanneer uw persoonsgegevens verwerkt worden met als doeleinde de uitvoering van taken die uitgevoerd worden voor het publieke belang (artikel 6(1)(e)), met als doeleinde de legitieme belangen van de beheerder (artikel 6(1)(f)) en met als doeleinde rechtstreekse marketing en/of profilering (artikel 21(2)), kunt u op basis van de redenen die betrekking hebben op uw bepaalde situatie, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

3.    Klachten

U behoudt altijd het recht om een klacht in te dienen inzake de verwerking van uw persoonsgegevens bij de relevante toezichthoudende autoriteit.

 

4.    Commentaar

Al het commentaar dat verband houdt met deze verklaring en/of uw persoonsgegevens moet gestuurd worden naar gdpr@cut-e.com. 

Indien u een kopie wenst van deze verklaring, neem a.u.b. contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.